Uitstapbeleid

We hanteren drie aanleidingen om uit aandelen te stappen:

  1. Als volgens onze modellen een aandeel niet meer naar behoren presteert.
  2. Wanneer het risico van uw portefeuille niet in overeenstemming is met uw risicoprofiel.
  3. Zodra een aandeel onder een bepaald percentage van de hoogste koers komt. Dit vangnet zorgt ervoor dat het aandeel automatisch verkocht wordt. Op deze manier kunnen wij uw winst veilig stellen of het verlies op dat moment beperken.