10 Grote Vragen

Alles wat u wilt weten over Laten Beleggen door Alex.

1. Hoe belegt Alex mijn geld?

Ik ben wel benieuwd wat dat
oplevert: Laten Beleggen door Alex.

Vraag 1: Hoe belegt Alex mijn geld?

Alex is eigenlijk een goed huwelijk tussen mens en techniek. De beleggingsstrategie van ons investment team wordt vertaald naar onze volautomatische computersystemen. Die analyseren elke dag wat er op de beurs gebeurt. Daar komen adviezen uit, die ook weer door onze systemen worden bekeken en gecheckt. Zo neemt Alex dus beslissingen op basis van koersdata uit de markt en hoeft u nooit bang te zijn voor een van de grote valkuilen van beleggers: emotie.

Elke dag actief op zoek naar de beste aandelen

Wij geloven in actief beheer. Dat betekent dat we niet een aandeel kopen en wachten tot het meer waard wordt, maar aandelen aan- en verkopen als we denken dat dat nodig is. U kunt dus best veel transacties van ons verwachten. Zien we een veelbelovend aandeel dat bij uw profiel past? Dan kopen we dat aandeel en zetten het in uw portefeuille. We baseren onze beslissingen op data uit het verleden en het koersverloop. Dit wordt ook wel kwantitatief technische analyse genoemd. Alex analyseert geen jaarverslagen en openbare mededelingen van bedrijven. We voeren dus geen fundamentele analyse uit.

Elke dag evalueren

Alex maakt een persoonlijk beleggingsplan voor u en bouwt aan de hand daarvan uw individuele portefeuille op. Onze systemen rekenen elke dag uw portefeuille bij Alex helemaal door om de vervolgstappen te bepalen. We verkopen dan bijvoorbeeld een aandeel en kopen een ander aandeel aan. Of we steken het geld in minder risicovolle obligatietrackers.

Waar beleggen we in?

We beleggen in een selectie van 2.500 Europese (euro- en niet-eurolanden) en Amerikaanse aandelen en obligatietrackers. Zoals u hieronder ziet, kunnen de meeste portefeuilles voor 100% uit aandelen bestaan. We proberen zoveel mogelijk in aandelen te beleggen, omdat dat in de regel het hoogste rendement oplevert. De precieze samenstelling verschilt per individuele portefeuille en kan variëren terwijl u klant bij ons bent.

Uiteraard beleggen we duurzaam.
Bekijk hier hoe we dit doen

Belegt Alex verantwoord?

Sinds 2011 heeft Alex Vermogensbeheer een beleid op verantwoord beleggen dat aansluit op de United Nations Global Compact. De Global Compact bestaat uit tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. De 2500 Europese en Amerikaanse aandelen waarin Alex Vermogensbeheer belegt, worden door het gespecialiseerde bureau Sustainalytics ieder kwartaal gecontroleerd of ze niet in strijd zijn met deze principes. Daarnaast belegt Alex niet in bedrijven met betrokkenheid bij de meest controversiële wapens.

Bedrijven die na screening op deze principes negatief worden beoordeeld, verwijderen wij uit ons beleggingsuniversum zodat er geen aandelen meer van deze bedrijven worden aangekocht.

De uitsluitingscriteria voor het beleggingsbeleid van Alex Vermogensbeheer hebben betrekking op

  • Mensenrechtenschendingen
  • Kinderarbeid en dwangarbeid
  • Belemmering van vakbondsvrijheid en/of collectieve onderhandeling
  • Milieuvervuiling
  • Corruptie
  • Ontwikkeling, productie, verkoop en onderhoud van clusterwapens, anti-persoonsmijnen, chemische en biologische wapens, verarmd uranium en witte fosfor
Profiel Aandelen Obligatietrackers
Defensief 0-50%*in grote Europese en
Amerikaanse aandelen
50-100%in obligatietrackers
Behoedzaam 0-100%in grote Europese en
Amerikaanse aandelen
0-100%in obligatietrackers
Offensief 0-100%in middelgrote en grote Europese en
Amerikaanse aandelen
0-100%in obligatietrackers
Speculatief 0-100%in kleine, middelgrote en grote Europese en
Amerikaanse aandelen
0-100%in obligatietrackers
Zeer speculatief 0-100%in kleine, middelgrote en grote Europese en
Amerikaanse aandelen
0-100%in obligatietrackers

 
* Het defensieve profiel belegt standaard circa 50% in staatsobligatietrackers
 

Waarmee maakt Alex het verschil?

Alex heeft een eigen manier van beleggen ontwikkeld die soms anders is dan die van het klassieke vermogensbeheer. Dat noemen we actief beheer:

  Actief beheer van Alex Klassiek vermogensbeheer
Asset allocatie* Dynamische asset allocatie: vaak 100% in aandelen
belegd, maar soms tijdelijk 100% in obligatietrackers
Vaste asset allocatie: de
samenstelling verandert niet.
Beleggingen Aandelen en obligatietrackers Alle mogelijke beleggingen
100% in aandelen belegd Mogelijk voor bijna alle profielen** Alleen bij (zeer) speculatieve profielen
Analysemethodiek Technische analyse met kwantitatieve modellen Meestal Fundamentele analyse
Uitvoering
beleggingsbeleid
Geautomatiseerd via computersystemen van Alex Beleggingsadviseur
Invloed menselijke emotie
op beleggingsbeleid
Nee, want volledig geautomatiseerd Ja, want uitvoering door
beleggingsadviseurs

 
* Asset allocatie is de verdeling van uw vermogen over de verschillende beleggingscategorieën in de beleggingsportefeuille.
** Alleen het profiel Alex Defensief belegt standaard circa 50% in obligatietrackers.

2. Welk rendement kan ik verwachten?

Vraag 2: Welk rendement kan ik verwachten?

Beleggen werkt vooral op de middellange en lange termijn. Pas na minimaal 5 jaar kunnen we echt een gedegen uitspraak doen over een positief of negatief rendement. We adviseren daarom een beleggingshorizon van minimaal 5 jaar. Bovendien is het verstandig om elk jaar na te gaan of uw beleggingsprofiel nog goed bij uw persoonlijke situatie past.

We werken met 5 beleggingsprofielen: Defensief, Behoedzaam, Offensief, Speculatief en Zeer speculatief. Zoals u ziet, gaat het rendement dat u kunt verwachten hand in hand met het risico dat u kunt en wilt nemen.

Rendementsverwachting per profiel

Profiel Defensief Behoedzaam Offensief Speculatief Zeer speculatief
Gemiddeld jaar 4,5% 7% 8% 9% 10%
Slecht jaar -13% -22% -27% -34% -43%
Goed jaar +19% +32% +38% +45% +54%

De percentages zijn berekend op basis van in het verleden gesimuleerde resultaten (per 1 januari 1995 t/m 16 mei 2013) van Alex Vermogensbeheer. De getoonde rendementen zijn na aftrek van kosten. Er is 2,5% kans dat uw individuele rendement lager is dan het ‘slecht jaar rendement’ en 5% kans dat uw rendement hoger is dan het ‘goed jaar rendement’. De waarde van uw belegging kan variëren en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerealiseerd rendement

Zien hoe onze voorbeeldportefeuilles het echt gedaan hebben? We hebben 5 voorbeeldportefeuilles, voor elk risicoprofiel één. Die zijn op 1 januari 2008 gestart met een inleg van € 25.000.

Bekijk de gerealiseerde rendementen

3. Wat zijn de risico’s?

Ik heb in het verleden teveel
risico’s genomen doordat ik me
liet meeslepen door mijn emoties.
Dat kan bij Alex niet.

Vraag 3: Wat zijn de risico’s?

Natuurlijk zijn er risico’s: het blijft tenslotte beleggen. Beleggingen waarvan u een hoog rendement verwacht, brengen meestal ook een groter risico met zich mee. En wilt u minder risico, dan is het rendement vaak lager. Maar welke keuzes u ook maakt, beleggen en risico gaan hand in hand. Uw inleg kan dus minder waard worden en er kunnen jaren zijn dat u verlies lijdt.

Risico van ons actieve beheer

Wat Alex echt onderscheidt van andere vermogensbeheerders, is dat we niet alleen proberen de beste aandelen te zoeken, maar dat onze systemen ervoor kunnen kiezen om helemaal of voor een deel uit aandelen te stappen of juist 100% (behalve bij het defensieve profiel) in aandelen te beleggen. We kopen en verkopen aandelen dus regelmatig.

Aandelenkoersen maken vaak een golfbeweging. Dat betekent dat we in willen stappen als een aandeel stijgt en uit willen stappen als het daalt. De momenten waarop we dat doen, kunnen achteraf gezien eerder of later zijn dan het ideale moment. En aan- en verkooptransacties die niet op het ideale moment zijn gedaan, kunnen samen leiden tot verlies.

Valutarisico

De koers van een aandeel in een vreemde valuta kan omhoog of omlaag gaan. Daarmee stijgt of daalt de waarde ervan. Maar als de valutakoers daalt, terwijl de waarde van het aandeel gelijk blijft, daalt toch de waarde van het aandeel omgerekend in euro’s.

Wij houden uw risico goed in de gaten!

Om goed voor u te kunnen beleggen, bepalen we aan de hand van uw input van tevoren hoeveel risico u kunt en wilt nemen. U geeft antwoord op een aantal vragen, zodat duidelijk is welk van de 5 beleggingsprofielen het beste bij u past. Aan de hand daarvan leggen we u een persoonlijk beleggingsplan voor.

Gaat u daarmee akkoord? Pas dan gaan we voor u aan de slag. Het beleggingsplan, uw inleg, het moment van klant worden en uw eventuele bijstortingen of opnames bepalen de samenstelling van uw individuele portefeuille. Elke dag controleert Alex actief of uw portefeuille nog past bij uw beleggingsplan. Is het risico van uw portefeuille hoger dan uw profiel toelaat? Dan worden risicovolle aandelen verkocht.

4. Wat kost het?

Ik betaal graag naar prestatie.
Dan weet ik zeker dat een bedrijf
z’n best voor me doet.

Vraag 4: Wat kost het?

Voor ons is het net zo belangrijk dat uw geld groeit als voor u. Een deel van onze beloning zit hem namelijk in de prestatievergoeding van 10%. Die betaalt u alleen als uw vermogen groeit. Daarnaast zijn er nog product- en valutakosten en betaalt u belastingen.

Onkostenvergoeding 1% per jaar

Onkostenvergoeding

U betaalt een vaste onkostenvergoeding van 1% per jaar (inclusief BTW). In tegenstelling tot veel andere vermogensbeheerders betaalt u daarnaast bij Alex geen transactiekosten. Zo weet u precies waar u aan toe bent. De onkostenvergoeding wordt berekend over het gemiddelde vermogen op uw rekening en na afloop van elk kwartaal in rekening gebracht.

Prestatievergoeding 10% over absolute groei

Prestatievergoeding

En zijn de beleggingsresultaten aan het eind van het jaar positief? Pas dan betaalt u 10% over de absolute groei van uw vermogen. En dan ook nog eens alleen als we eventuele verliezen van vorige jaren hebben goedgemaakt. Door dit Hoogste Prestatieniveau is het voor u en voor ons even belangrijk om een goed resultaat te halen!

 
Product-
en valutakosten

 

Product- en valutakosten

Als Alex (tijdelijk) voor u belegt in obligatietrackers, betaalt u productkosten van 0,15% per jaar. Die worden verwerkt in de koers van de obligatietracker.

Omdat we ook beleggen in aandelen genoteerd in vreemde valuta, moeten we een deel van uw geld tijdelijk omwisselen van euro’s naar vreemde valuta en andersom. Die kosten verwerken we in de valutakoers. Voor uw beeld: bij een vermogen van € 50.000, betaalt u elk jaar ongeveer € 5 valutakosten.

Dit betaalt u aan belastingen

Franse Financiële
Transactie Tax

0,3%
Italiaanse Financiële
Transactie Tax

0,1%
Dividendbelasting
 

15% - 30%

De Franse Financiële Transactie Tax is 0,3% over de aankooptransactie van de meeste Franse aandelen. Kopen we Italiaanse effecten dan betaalt u 0,1% Italiaanse Financiële Transactie Tax. En afhankelijk van het land wordt er 15% - 30% dividendbelasting over de dividenduitkering ingehouden.

5. Hoeveel moet ik inleggen om te kunnen starten?

Omdat ik ook nog ergens anders
geld heb staan, wil ik eerst eens
met € 25.000 beginnen.

Vraag 5: Hoeveel moet ik inleggen om te kunnen starten?

Vanaf € 25.000 kunt u uw geld door ons laten beleggen. Maar of u nu € 25.000 inlegt of € 2.500.000, wij doen er alles aan om een zo goed mogelijk resultaat voor u te behalen. Elke dag weer.

6. Hoe maken jullie mijn beleggingsplan?

“Ik vind het fijn dat er een individueel plan gemaakt wordt
dat precies bij me past.
Niet te veel risico, niet te weinig.

Vraag 6: Hoe maken jullie mijn beleggingsplan?

We beleggen uw geld op basis van uw individuele beleggingsplan. Met dit plan kunnen we op maat voor u beleggen met precies de risico’s die u kunt en wilt nemen.

Om een persoonlijk beleggingsplan te kunnen maken, hebben we uw antwoorden op onze profielvragen nodig. Hoeveel risico wilt u bijvoorbeeld nemen? Wat is uw financiële situatie en wat heeft u als doel? De antwoorden die u geeft in de online vragenlijst bepalen uw beleggingsprofiel: Defensief, Behoedzaam, Offensief, Speculatief of Zeer speculatief. Verder vragen we naar uw beleggingsdoel(en). Het beleggingsprofiel en uw beleggingsdoel(en) bepalen samen uw individuele beleggingsplan. Elk beleggingsplan is dus uniek.

Ieder jaar vragen we u om uw beleggingsplan door te lopen en de vragen opnieuw te beantwoorden. Zo weet u zeker dat het beleggingsplan en uw persoonlijke situatie nog steeds goed bij elkaar passen.

7. Hoe houden jullie me op de hoogte?

Hoewel ik mijn geld graag laat
beleggen, wil ik wel 24/7 kunnen
zien hoe ik ervoor sta.
Het blijft mijn geld tenslotte.

Vraag 7: Hoe houden jullie me op de hoogte?

Het is en blijft uw geld. En natuurlijk wilt u weten hoe het ervoor staat. Dat kan 24/7 op de website en via de App.

Online meekijken

Met uw persoonlijke inloggegevens kunt u online (op www.alex.nl) of via de mobiele app 24/7 uw portefeuille en de behaalde rendementen bekijken.

Kwartaal- en rekeningoverzichten lezen

Op de beveiligde site vindt u al uw kwartaal- en rekeningoverzichten overzichtelijk bij elkaar onder ‘Overzichten’. Daar ziet u de belangrijkste ontwikkelingen, mutaties, uw portefeuille, het rendement en de ontwikkeling van uw vermogen.

Jaaropgave bekijken

In het eerste kwartaal van elk jaar zetten we een jaaropgave in uw ‘Overzichten’ op de website. Die kunt u heel gemakkelijk downloaden en printen voor uw administratie.

Webinar volgen

Elk kwartaal kunt u onze webinar van een uur volgen, waarin we terugblikken op het afgelopen kwartaal. Gewoon thuis, achter uw computer. Tijdens de presentatie kunt u ook vragen stellen aan de specialisten van Alex, die meteen antwoord geven.

Vragen stellen

En natuurlijk kunt u ons altijd bellen. Ons deskundige team staat van maandag t/m vrijdag (van 08.00-22.00 uur) en op zaterdag (van 10.00-17.00 uur) voor u klaar.

8. Kan ik altijd stoppen?

Als ik mijn geld ergens anders voor nodig heb, wil ik het snel terug, zonder dat ik ergens aan vast zit.

Vraag 8: Kan ik altijd stoppen?

Ja, dat kan. Maar als dat eerder is dan 5 jaar na uw instapmoment, is dat niet zonder risico! Beleggen werkt vooral op de middellange en lange termijn. Pas na 5 jaar, kunnen we echt een gedegen uitspraak doen over uw rendement. We adviseren dus een beleggingshorizon van minimaal 5 jaar.

Wilt u uw rekening opzeggen? Dan kan dat snel en eenvoudig. Voor overboekingen naar uw tegenrekening kunt u bellen met het team van Alex (020 - 521 81 80). Wij zorgen ervoor dat het geld meestal binnen 3 beursdagen op uw tegenrekening staat.

9. Hoe veilig is mijn geld bij Alex?

De aandelen staan gewoon op
mijn naam. Dus die blijven van
mij, wat er ook gebeurt.

Vraag 9: Hoe veilig is mijn geld bij Alex?

Natuurlijk wilt u een veilige plek voor uw geld. Daar hebben we goed over nagedacht. Lees zelf maar.

Een solide bank

Sinds 2008 is Alex onderdeel van BinckBank N.V., een Nederlandse beursgenoteerde onderneming met jaarlijks een gezonde winst en een goede solvabiliteit. BinckBank is dus een solide, betrouwbare partner.

1

Goed beschermde rechten

Als Alex aandelen of obligatietrackers voor u aankoopt, worden uw rechten goed beschermd. Mocht BinckBank N.V. failliet gaan, dan staan de beleggingen nog steeds op uw eigen naam. Voor Euronext-aandelen en obligatietrackers is dat geregeld in de Wet op het Giraal Effectenverkeer. Aandelen die op andere beurzen verhandeld zijn, worden bewaard in het Bewaarbedrijf van BinckBank B.V. Bij een eventueel faillissement van BinckBank N.V. blijven de aandelen op deze manier dus buiten de boedel en kunt u ze zonder problemen overboeken naar een andere bank.

2

Depositogarantiestelsel

BinckBank N.V. (en dus ook Alex) valt onder het Nederlands Depositogarantiestelsel. Dat garandeert particuliere geldtegoeden tot een maximum van € 100.000 per persoon. Staat uw rekening op naam van twee personen? Dan is dat dus in totaal € 200.000. Het Depositogarantiestelsel geldt voor kasgeld op beleggings- of spaarrekeningen, niet op de beleggingen zelf. Dat is toch een fijn idee als u net geld heeft gestort. Let op: BinckBank N.V. gebruikt twee merknamen: Alex Vermogensbank en Binck. Als u zaken doet met beide merken, telt u de openstaande tegoeden bij elkaar op bij een eventuele uitvoering van het Depositogarantiestelsel, maar geldt de dekking nog steeds maar tot € 100.000 per particulier. Twee banken = dus helaas maar één keer dekking.

3

DNB en AFM houden toezicht

Als bank vallen we onder het toezicht van DNB (De Nederlandsche Bank). Verder moeten we ons houden aan de regels en voorschriften waarop de AFM (de Autoriteit Financiële Markten) toezicht houdt. De AFM houdt toezicht op het gedrag van beleggingsondernemingen, de manier waarop ze de wet en regels naleven en ziet erop toe of consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen. Precies wat wij zelf dus ook willen.

10. Wie is Alex?

Ik dacht dat je bij beleggen alles
zelf moest doen. Maar er is nu
dus Laten Beleggen van Alex.

Dan doen zij alles voor je. Ideaal.

Vraag 10: Wie is Alex?

Ongecompliceerd, eerlijk en toegankelijk, dat is Alex. Wij vinden dat iedereen moet kunnen beleggen en daarom doen we er alles aan om dat zo eenvoudig mogelijk te maken.

Van zelf doen…

Alex is opgericht in 1999 en was de eerste die de ‘gewone’ particuliere belegger toegang gaf tot dezelfde mogelijkheden als de professionals: zelf orders plaatsen via internet. Sinds 2008 zijn we onderdeel van BinckBank.

…naar laten doen.

We merkten dat de behoefte aan Laten Beleggen door Alex steeds groter werd. Veel klanten hebben geen tijd, zin of kennis om het allemaal zelf te doen. En daarom laten steeds meer klanten hun geld beleggen door Alex. In een paar stappen kiest u het profiel dat perfect bij u past en krijgt u een persoonlijk beleggingsplan. Alex gaat voor u aan het werk en u kunt zelf zo vaak meekijken als u wilt.

Alex staat voor u klaar

Bij Alex geloven we dat het altijd beter kan. We focussen op vermogensgroei en -behoud met begrijpelijke, toegankelijke diensten. En heeft u vragen of hulp nodig? Dan staat er een heel team enthousiaste, deskundige medewerkers klaar om u te helpen. In een echt kantoor in Amsterdam, met echte mensen, die u altijd kunt bellen. Langskomen kan natuurlijk ook.