Belangrijk bericht: Alex wordt BinckBank

Vragen en antwoorden

ALEX LATEN BELEGGEN

Wil je meer informatie over Laten Beleggen? Of direct een rekening openen?
Bij BinckBank helpen we je graag verder.

Ga snel naar binck.nl

Ik ben wel benieuwd wat dat oplevert: Laten Beleggen door Alex.

Rendement & Risico’s

Uiteindelijk is het rendement natuurlijk zeer belangrijk. En hoeveel risico u daarvoor kunt en wilt lopen. Want rendement en risico zijn nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het één kan niet los worden gezien van het ander.

Rendement

Om u een idee te geven van wat u kunt verwachten, ziet u hier een inschatting per profiel.

Rendementsverwachting per profiel per jaar

Profiel Gemiddeld scenario Slecht scenario Goed scenario
Defensief 4,0% -10,0% 15,0%
Behoedzaam 6,5% -19,0% 27,0%
Offensief 8,0% -26,0% 36,0%
Speculatief 9,0% -30,0% 41,0%
Zeer speculatief 10,0% -35,0% 47,0%

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De percentages zijn berekend op basis van in het verleden gesimuleerde resultaten van het beleggingsmodel van Alex Vermogensbeheer in de periode van 1 januari 1995 t/m 25 november 2016. De getoonde rendementen zijn na aftrek van kosten. De rendementen die op de beurs zijn behaald in de afgelopen decennia werden gerealiseerd bij een dalende rente. Het is niet zeker dat soortgelijke rendementen worden behaald in de komende jaren bij de huidige lagere rentestand. Dit kan ook het toekomstige rendement van de aandelen- en obligatiebeleggingen van Alex Vermogensbeheer beïnvloeden.

Op basis van deze analyse hebben wij berekend dat er 2,5% kans is dat uw individuele rendement lager is dan het ‘negatief scenario rendement’ en 5% kans dat uw rendement hoger is dan het ‘positief scenario rendement’.

Gerealiseerd rendement

Zien hoe onze voorbeeldportefeuilles het echt gedaan hebben? We hebben 5 voorbeeldportefeuilles, voor elk risicoprofiel één. Die zijn op 1 januari 2008 gestart met een inleg van €25.000.

Bekijk de gerealiseerde rendementen

Ik heb in het verleden teveel risico’s genomen doordat ik me liet meeslepen door mijn emoties.
Dat kan bij Alex niet.

Risico’s

Natuurlijk zijn er risico’s: het blijft tenslotte beleggen. Beleggingen waarvan u een hoog rendement verwacht, brengen meestal ook een groter risico met zich mee. En wilt u minder risico, dan is het rendement vaak lager. Maar welke keuzes u ook maakt, beleggen en risico gaan hand in hand. Uw inleg kan dus minder waard worden en er kunnen jaren zijn dat u verlies lijdt.

Risico van ons actieve beheer

Wat Alex echt anders maakt dan andere vermogensbeheerders, is dat we niet alleen proberen de beste aandelen te zoeken, maar dat onze systemen ervoor kunnen kiezen om helemaal of voor een deel uit aandelen te stappen of juist 100% (behalve bij het defensieve profiel) in aandelen te beleggen. We kopen en verkopen aandelen dus regelmatig.

Onze computermodellen proberen opgaande en neerwaartse trends te herkennen om het juiste moment te bepalen om in of uit aandelen te stappen. Soms maken aandelen echter een golfbeweging. Dit kan ertoe leiden dat we een aandeel kopen juist op het moment dat de eerder gedetecteerde trend stopt. Deze aankoop op een (achteraf gezien) ongunstig moment kan tot verlies leiden.

Valutarisico

De koers van een aandeel in een vreemde valuta kan omhoog of omlaag gaan. Daarmee stijgt of daalt de waarde ervan. Maar als de valutakoers daalt, terwijl de waarde van het aandeel gelijk blijft, daalt toch de waarde van het aandeel omgerekend in euro’s.
 

Tegenpartijrisico

Alex belegt in aandelentrackers met fysieke replicatie. Dit betekent dat aandelen in de tracker daadwerkelijk worden aangekocht. Deze aandelen kunnen worden uitgeleend om inkomsten te genereren. Het uitlenen van aandelen brengt risico’s met zich mee. Dit is het tegenpartijrisico. Dit risico beperkt Alex tot een minimum door alleen in aandelentrackers te beleggen die niet meer dan 15% van de aandelen uitlenen. Ook wordt dit risico afgedekt met een onderpand dat meer waard is dan het aandeel.

Voor meer informatie over risico’s in het algemeen verwijzen wij naar hoofdstuk 5 van de handleiding.
 

Wij houden uw risico goed in de gaten!

Om goed voor u te kunnen beleggen, bepalen we aan de hand van uw input van tevoren hoeveel risico u kunt en wilt nemen. U geeft antwoord op een aantal vragen, zodat duidelijk is welk van de 5 beleggingsprofielen het beste bij u past. Aan de hand daarvan leggen we u een persoonlijk beleggingsplan voor.

Gaat u daarmee akkoord? Pas dan gaan we voor u aan de slag. Het beleggingsplan, uw inleg, het moment van klant worden en uw eventuele bijstortingen of opnames bepalen de samenstelling van uw individuele portefeuille. Elke dag controleert Alex actief of uw portefeuille nog past bij uw beleggingsplan. Is het risico van uw portefeuille hoger dan uw profiel toelaat? Dan worden risicovolle aandelen verkocht.