Defensief profiel

U ziet het rendementsverloop na aftrek van kosten van een defensieve portefeuille met een beginwaarde van €25.000 en een instapmoment op 1 januari 2008. Het profiel Alex defensief belegt voor maximaal 50% in grote Europese en Amerikaanse aandelen en minimaal 50% in obligatietrackers. Voor meer informatie klikt u op de blauwe i-knop.

In de grafiek vergelijken wij het rendement van de voorbeeldportefeuille met twee indices. Het rendement van de benchmarks is inclusief netto dividend.

Let op: Bij Alex krijgt u een persoonlijke portefeuille. Uw Alex Vermogensbeheerportefeuille wordt samengesteld op basis van uw individuele gegevens en valt binnen de bandbreedte van uw gekozen beleggingsprofiel. Het startmoment en de grootte van uw ingelegde vermogen zijn eveneens factoren die invloed hebben op de samenstelling van uw portefeuille en daarmee op uw behaalde rendement. Daarom kan het individuele rendement van uw portefeuille afwijken van het rendement van de voorbeeldportefeuille.


Alex Defensief rendementen na aftrek van kosten.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 
 

Rendementen overige beleggingsprofielen

Bekijk ook de rendementen van de beleggingsprofielen Alex Behoedzaam, Alex Offensief, Alex Speculatief en Alex Zeer Speculatief.