Ik betaal graag naar prestatie.
Dan weet ik zeker dat een bedrijf z’n best voor me doet

Wat kost het?

Voor ons is het net zo belangrijk dat uw geld groeit als voor u. Een deel van onze beloning zit hem namelijk in de prestatievergoeding. Die betaalt u alleen als uw vermogen groeit. Daarnaast zijn er nog product- en valutakosten en betaalt u belastingen.

Onkostenvergoeding 1% per jaar

Onkostenvergoeding

U betaalt een vaste onkostenvergoeding van 1% per jaar (inclusief btw). In tegenstelling tot veel andere vermogensbeheerders betaalt u daarnaast bij Alex geen transactiekosten. Zo weet u precies waar u aan toe bent. De onkostenvergoeding wordt berekend over het gemiddelde vermogen op uw rekening en na afloop van elk kwartaal in rekening gebracht.

Prestatievergoeding 10% over absolute groei

Prestatievergoeding

En zijn de beleggingsresultaten aan het eind van het jaar positief? Pas dan betaalt u 10% over de absolute groei van uw vermogen. En dan ook nog eens alleen als we eventuele verliezen van vorige jaren hebben goedgemaakt. Door deze wijze van berekenen van de prestatievergoeding, is het voor u en voor ons even belangrijk om een goed resultaat te halen!

 
Product-
en valutakosten

 

Product- en valutakosten

Wanneer Alex voor u in obligatietrackers en/of aandelentrackers belegt, worden er door de aanbieders van de trackers productkosten berekend. Deze productkosten zijn verwerkt in de koers van de trackers.

Voor een defensieve portefeuille bedragen de kosten van trackers circa 0,13% en voor de niet-defensieve portefeuilles circa 0,12% op jaarbasis.

Omdat we ook beleggen in aandelen genoteerd in vreemde valuta, moeten we een deel van uw geld tijdelijk omwisselen van euro’s naar vreemde valuta en andersom. Die kosten verwerken we in de valutakoers. Voor uw beeld: bij een vermogen van € 50.000, betaalt u elk jaar ongeveer € 5 valutakosten.

De verwachte kosten per profiel vindt u hieronder:

Profiel Defensief
Profiel Behoedzaam
Profiel Offensief
Profiel Speculatief
Profiel Zeer Speculatief

 

 

Dit betaalt u aan belastingen

Franse Financiële
Transactie Tax

0,3%
Italiaanse Financiële
Transactie Tax

0,1%
Dividendbelasting
 

15% - 30%

De Franse Financiële Transactie Tax is 0,3% over de aankooptransactie van de meeste Franse aandelen. Kopen we Italiaanse effecten dan betaalt u 0,1% Italiaanse Financiële Transactie Tax. En afhankelijk van het land wordt er 15% - 30% dividendbelasting over de dividenduitkering ingehouden.

Rekenvoorbeeld kosten
Alex Laten Beleggen

Kosten per kalenderjaar

Bij 0% rendement

Vaste kosten  
Onkostenvergoeding 1%
Transactietax
i
 

Berekend op basis van gemiddeld betaalde transactietax (aug. 2012 t/m feb. 2016)

0,12%
Aandelentrackers
i
 

Een gemiddelde portefeuille is voor circa twee derde belegd in aandelen en aandelentrackers, maar dit deel kan variëren afhankelijk van de marktomstandigheden. In een slechte markt zal Alex namelijk voor een groter deel in obligatietrackers beleggen dan in een goede markt. De jaarlijkse gemiddelde productkosten voor aandelentrackers zijn dan circa 0,07%. Het defensieve profiel is gemiddeld gezien voor circa een derde belegd in aandelen en aandelentrackers. Voor een defensief profiel zijn de jaarlijkse gemiddelde productkosten voor aandelentrackers dan circa 0,03%.

0,07%
Obligatietrackers
i
 

Een gemiddelde portefeuille is voor circa een derde belegd in obligatietrackers, maar dit deel kan variëren afhankelijk van de marktomstandigheden. In een slechte markt zal Alex namelijk voor een groter deel in obligatietrackers beleggen dan in een goede markt. Daarom is onze schatting ruim genomen, waardoor de kosten in de praktijk waarschijnlijk lager zullen uitvallen. De jaarlijkse gemiddelde productkosten zijn dan 0,05% (1/3 van 0,15%). Het defensieve profiel is gemiddeld gezien voor circa twee derde belegd in obligatietrackers (standaard circa 50%). De jaarlijkse gemiddelde productkosten zijn dan 0,1%.

0,05%
Valutakosten 0,01%
   
Variabele kosten  
Prestatievergoeding
i
 

Als Alex vermogensgroei voor u weet te behalen én wanneer eventuele verliezen uit vorige periodes zijn goedgemaakt, wordt een prestatievergoeding van 10% berekend over de vermogensgroei. Deze wordt aan het einde van een kalenderjaar berekend op basis van het vermogen na aftrek van alle kosten en na verrekening van eventuele opnames en stortingen.

0,00%
   
Kosten 1,25%

Bij 7% rendement

Vaste kosten  
Onkostenvergoeding 1%
Transactietax
i
 

Berekend op basis van gemiddeld betaalde transactietax (aug. 2012 t/m feb. 2016)

0,12%
Aandelentrackers
i
 

Een gemiddelde portefeuille is voor circa twee derde belegd in aandelen en aandelentrackers, maar dit deel kan variëren afhankelijk van de marktomstandigheden. In een slechte markt zal Alex namelijk voor een groter deel in obligatietrackers beleggen dan in een goede markt. De jaarlijkse gemiddelde productkosten voor aandelentrackers zijn dan circa 0,07%. Het defensieve profiel is gemiddeld gezien voor circa een derde belegd in aandelen en aandelentrackers. Voor een defensief profiel zijn de jaarlijkse gemiddelde productkosten voor aandelentrackers dan circa 0,03%.

0,07%
Obligatietrackers
i
 

Een gemiddelde portefeuille is voor circa een derde belegd in obligatietrackers, maar dit deel kan variëren afhankelijk van de marktomstandigheden. In een slechte markt zal Alex namelijk voor een groter deel in obligatietrackers beleggen dan in een goede markt. Daarom is onze schatting ruim genomen, waardoor de kosten in de praktijk waarschijnlijk lager zullen uitvallen. De jaarlijkse gemiddelde productkosten zijn dan 0,05% (1/3 van 0,15%). Het defensieve profiel is gemiddeld gezien voor circa twee derde belegd in obligatietrackers (standaard circa 50%). De jaarlijkse gemiddelde productkosten zijn dan 0,1%.

0,05%
Valutakosten 0,01%
   
Variabele kosten  
Prestatievergoeding
i
 

Als Alex vermogensgroei voor u weet te behalen én wanneer eventuele verliezen uit vorige periodes zijn goedgemaakt, wordt een prestatievergoeding van 10% berekend over de vermogensgroei. Deze wordt aan het einde van een kalenderjaar berekend op basis van het vermogen na aftrek van alle kosten en na verrekening van eventuele opnames en stortingen.

0,70%
   
Kosten 1,95%